BLOG KOCOŃ PHOTO » 70. rocznica wyzwolenia obozów systemu Mauthausen – Gusen

70. rocznica wyzwolenia obozów systemu Mauthausen – Gusen

Mauthausen (Austria) 70. rocznica wyzwolenia obozów systemu Mauthausen – Gusen. W oficjalnych uroczystościach na dawnym placu apelowym uczestniczyło ponad 20 tys. osób, wśród nich wielu byłych więźniów z różnych krajów europejskich. Polskimi gośćmi uroczystości byli przedstawiciele władz państwowych, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

maut_001

maut_002

maut_003

maut_004

maut_005

maut_006

maut_007

maut_008

maut_009

maut_010

maut_011

maut_012

maut_013

maut_014

maut_015

maut_017

maut_018

maut_019

maut_020