BLOG KOCOŃ PHOTO » Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna

Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna

Pierwsza prezentacja wybranych egzemplarzy z księgozbioru rodziny Sapiehów z Krasiczyna, zakupionego od Michała Ksawerego Sapiehy w 2013 roku dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pan Minister Bogdan Zdrojewski zwiedza wystawę w towarzystwie Pana Jerzego T. Petrusa, wicedyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu oraz kuratorek wystawy.

kose_270314

kose_270314

kose_270314

kose_270314

kose_270314

kose_270314

kose_270314