BLOG KOCOŃ PHOTO » Krasiczyn

Krasiczyn

Zamek w Krasiczynie to jeden z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowej w Europie.

Został zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku przez Stanisława Krasickiego i jego syna Marcina. Dwie ściany parawanowe Zamku zdobione są piękną ażurową attyką. W narożach znajdują się cztery okrągłe baszty – Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka (ich nazwy symbolizują aprobowaną przez fundatorów hierarchię świata, obejmującą doczesność i wieczność).

prz51 kopia

prz52 kopia

prz54 kopia

prz56 kopia

prz57 kopia

prz58 kopia

prz60 kopia

prz66 kopia

prz67 kopia

prz71 kopia

prz72 kopia

prz87 kopia

prz88 kopia

prz91 kopia

prz104 kopia

prz112 kopia

prz119 kopia