BLOG KOCOŃ PHOTO » „KULTura pamięci. Nowa generacja”

„KULTura pamięci. Nowa generacja”

Koncert zespołu KULT w 70. rocznicę wyzwolenia systemu obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen, jest imprezą dobroczynną na rzecz Komitetu Gusen, który wspiera prace badawcze i projekty, gromadzi źródła historyczne dotyczące obozu w Gusen i udostępnia  je zainteresowanym. Komitet prowadzi również własne prace badawcze oraz wydaje publikacje poświęcone historii obozu. Środki pozyskane dzięki sprzedaży biletów na koncert zostaną przeznaczone na projekt „Park ciszy”, który jest realizowany we współpracy z gminą St. Georgen an der Gusen.
Ojciec Kazika Staszewskiego, Stanisław Staszewski, był więźniem obozu Mauthausen-Gusen. Kazik i zespół KULT w swojej twórczości często wracają do utworów Stanisława, poety i kompozytora. Grupa wydała 2 płyty z utworami do tekstów Stanisława Staszewskiego, które cieszyły się dużym uznaniem publiczności. W roku 2014 r. Kazimierz Staszewski wydał biografię ojca, w której często wraca do jego doświadczeń obozowych i pokazuje, jak wpłynęły one na późniejsze losy rodziny i jego własne wybory życiowe.

Koncert odbył się 8 maja 2015 r.
Planet.tt Bank Austria Halle Gasometer

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kose_080515

kazik1001

kose_080515