BLOG KOCOŃ PHOTO » Marsz Pamięci z okazji 70. rocznicy likwidacji getta

Marsz Pamięci z okazji 70. rocznicy likwidacji getta

13 i 14 marce przypadła 70 rocznica likwidacji getta krakowskiego. Te dni to symboliczny koniec żydowskiej społeczności, która tworzyła jedną czwartą mieszkańców przedwojennego Krakowa. 17 marca odbył się Marsz Pamięci, który wyruszył z Placu Bohaterów Getta, następnie ulicami Podgórza – Limanowskiego, Wielicką i Jerozolimską – na teren byłego obozu KL Płaszów. Podczas Marszu odbyły się dwie ceremonie upamiętniające pomordowanych Żydów: pierwsza przy ulicy Limanowskiego, przy pozostałościach murów getta oraz przy pomniku na terenie byłego obozu w Płaszowie. W uroczystościach uczestniczył: Prof. Jacek Majchrowski, Prezydent miasta Krakowa oraz Ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav-Ner.