BLOG KOCOŃ PHOTO » Różne oblicza patriotyzmu…

Różne oblicza patriotyzmu…

Obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w Krakowie rozpoczęły się o godzinie 9.00. Wojewoda Małopolski Jerzy Miller złożył kwiaty pod pomnikiem Hugona Kołłątaja, przy ulicy Gołębiej.

W programie oficjalnych uroczystości nie było pochodu z Wawelu pod Grób Nieznanego Żołnierza na placu Matejki. Był piknik na Błoniach, podczas którego prezentowana była praca i sprzęt: policji, straży pożarnej, straży miejskiej, pogotowia i wojska.

Jak można się domyślić brak pochodu patriotycznego wywołał fale oburzenia i krytyki wobec wojewody małopolskiego Jerzego Millera, PiS i KPN – Obóz Patriotyczny zorganizowały własne przemarsze 3cio majowe, spod Wawelu wyruszyli także Narodowcy, Młodzież Wszechpolska i ONR, oraz całkowicie bezstronnie i daleko politycznie wyruszyła formacja rekonstrukcyjna – Stowarzyszenie „Podolski Regiment Odprzodowy”.

tmaj1

tmaj5

tmaj2

tmaj7

tmaj11

tmaj13

tmaj14

tmaj15

tmaj17

tmaj20

tmaj21

tmaj22

tmaj23

tmaj25

tmaj27

tmaj31

tmaj32

tmaj33

tmaj34

tmaj35

tmaj36

tmaj39

tmaj40

tmaj42

tmaj43

tmaj44

tmaj46

tmaj49

tmaj51

tmaj52

tmaj53

tmaj57

tmaj63

tmaj65

tmaj68

tmaj72