BLOG KOCOŃ PHOTO » Targi AUTOMATICON

Targi AUTOMATICON

Warszawa Targi AUTOMATICON są od 18 lat największym w Polsce profesjonalnym forum, na którym spotykają się producenci i odbiorcy automatyki przemysłowej. Targi dają Wystawcom doskonałą możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w dziedzinach: automatyki, pomiarów przemysłowych i robotyki.