BLOG KOCOŃ PHOTO » Zalipie – Malowana Wieś

Zalipie – Malowana Wieś

Dni Otwarte Zalipia:)

Na dwa dni mieszkańcy Zalipia otworzyli swoje domy dla zwiedzających, podczas odkrywania niezwykłych motywów kwiatowych można rozmawiać z malarkami i malarzami, podziwiać ich prace i pasje życia.
Rokrocznie odbywa się tam konkurs „Malowana Chata”, który przyciąga turystów z całego świata.
Zagroda Felicji Curyłowej – filia Muzeum Etnograficznego : dom wybitnej artystki ludowej, jej malowana zagroda jeszcze za życia była najczęściej odwiedzana przez turystów.

za2 kopia

za3 kopia

za5 kopia

za7 kopia

za8 kopia

za9 kopia

za10 kopia

za11 kopia

za12 kopia

za13 kopia

za15 kopia

za16 kopia

za17 kopia

za18 kopia

za20 kopia

za21 kopia

za22 kopia

za23 kopia

za25 kopia

za26 kopia

za27 kopia

za28 kopia

za31 kopia

za37 kopia

za39 kopia

za45 kopia

za47 kopia

za49 kopia

za53 kopia